Specializace Katedry podnikání VŠE patří k nejoblíbenějším