Jaký je rozdíl mezi DPP a DPČ

Jaký je rozdíl mezi DPP a DPČ

Nové zaměstnání s sebou přináší i novou smlouvu, kterou musíte se zaměstnavatelem podepsat. Jestliže jste si našli práci na plný úvazek, budete podepisovat běžnou pracovní smlouvu, která musí obsahovat několik důležitých bodů, máte-li ovšem brigádu, budete se zaměstnavatelem sepisovat buď dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Tyto smlouvy jsou skoro totožné, jejich odlišnost je podle odpracovaných hodin.

Všechny smlouvy mezi zaměstnavatelem musí být uzavřeny písemně, aby jejich platnost byla úplná.

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je podle §75 zákoníku práce sjednávána na maximálně 300 hodin v jednom kalendářním roce, můžete však pracovat pro více zaměstnavatelů, u kterých smlouvu podepíšete. Nejčastěji se sjednává na brigády nebo příležitostné přivýdělky.

I dohoda o provedení práce má svoji výpovědní dobu, která je stanovena na 15 kalendářních dní, vše ale záleží na dohodě se zaměstnavatelem. Máte-li během jednoho kalendářního měsíce příjem nižší než 10 000 Kč, ani jedna strana nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění. Máte-li ovšem jediný příjem, který je vázán s touto dohodou, jako zaměstnanec jste povinni si samostatně platit zdravotní pojištění, které pro tento rok činí 1. 971 Kč za měsíc. Výjimku tvoří osoby, za které platí zdravotní pojištění stát (např. ženy na mateřské nebo rodičovské, studenti a osoby, které mají přiznaný starobní důchod).

Kromě příjmu se také pohlíží na skutečnost, zda máte u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani (růžové prohlášení). Jestliže tomu tak je, máte nárok na daňovou slevu na poplatníka, v opačném případě vám bude z výplaty stržena srážková daň ve výši 15 %.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti se sjednává na menší přivýdělky nebo jednorázové práce. Dohoda je upravována Zákoníkem práce §74 – 77. Během jednoho týdne můžete odpracovat maximálně polovinu běžné pracovní doby – 20 hodin během jednoho týdne. Není-li dohoda sjednána na určitou práci, která má předem stanovené rozmezí, její účinnost je sjednána na dobu neurčitou. Jestliže je vypovězena od zaměstnance nebo zaměstnavatele dříve, než je dokončena práce, musí být dohoda ukončena buď dohodou, nebo výpovědní lhůtou 15 dní.

S dohodou o pracovní činnosti úzce souvisí výše výdělku, je-li vyšší jak 3. 000 Kč, musí za vás zaměstnavatel odvádět pojištění. U nižších výdělků závisí na tom, zda je to váš jediný příjem, pokud ano, musí si zaměstnanec sám platit zdravotní pojištění – 1. 971 Kč pro rok 2020.

Rada na závěr

Než u zaměstnavatele podepíše DPP nebo DPČ, řádně si ji přečtěte. V dohodě musí být zmíněn druh práce a rozsah práce, pracovní doba, ale také doba, na kterou je dohoda uzavřena. Zároveň musí být uzavřeny minimálně ve 2 vyhotoveních, přičemž jednu dostane zaměstnavatel, a druhou kopii si ponechá zaměstnanec, obě kopie musí být podepsané.

Máte-li více zaměstnání, u jednoho z nich budete muset podepsat prohlášení k dani. Při výběru zaměstnavatele myslete na to, že u vybraného zaměstnavatele budete mít nárok na daňovou slevu na poplatníka, proto je vhodné si vybrat zaměstnání, ve kterém máte nejvyšší příjem.

O autorovi

0Shares

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít