Živnosti a jejich druhy – volné, řemeslné, vázané, koncesované

Živnosti a jejich druhy - volné, řemeslné, vázané, koncesované

Chcete začít podnikat a přemýšlíte, jaké povinnosti vám ukládá živnostenský zákon a co vlastně musíte zařídit, než s provozem začnete? V následujícím článku si rozebereme, jaké druhy živností vůbec existují a jaké požadavky je pro jejich zřízení třeba splnit.

Živnosti se dělí do dvou základních kategorií:

 • Ohlašovací živnost – Žádáte-li o zřízení tohoto typu živnosti a přitom splníte zákonem stanovené podmínky, je vám živnostenský úřad povinen vydat živnostenské oprávnění.
 • Koncesovaná živnost – Na udělení oprávnění k takové živnosti není právní nárok a proces samotného zřízení je poněkud složitější. O tom, zda vám oprávnění bude přiděleno, rozhoduje příslušný orgán v rámci správního řízení.

Ohlašovací živnosti se pak dělí ještě na další 3 kategorie:

 • Volná živnost – Sem spadá například provoz velkoobchodu a maloobchodu, chov zvířat, výroba textilií, výroba a zpracování skla, údržba motorových vozidel, ubytovací služby a mnohé další. Kompletní výčet živností najdete v živnostenském zákoně, konkrétně v příloze č. 4.
 • Vázaná živnost – Do této kategorie patří například výroba nebezpečných chemických látek, provoz oční optiky, vedení účetnictví, projektová činnost ve výstavbě, obchod se zvířaty pro zájmové chovy a mnohé další. Kompletní výčet živností najdete v příloze č. 2 živnostenského zákona.
 • Řemeslná živnost – Oprávněním k této živnosti musí disponovat podnikatelé provozující řeznictví a uzenářství, pekařství, hodinářství, malířství a lakýrnictví, kadeřnictví a mnohé další. Kompletní seznam živností najdete v příloze č. 1 živnostenského zákona

Teď, když jsme si představili jednotlivé druhy živností, již jistě dokážete své plánované podnikání zařadit do té správné kategorie. Nyní si každou z nich podrobněji rozebereme.

Ohlašovací živnost:

Ohlašovací živnosti jsou takové, k jejichž získání (na rozdíl od koncesovaných) nepotřebujete speciální povolení od státu. Jinými slovy, pokud splňujete zákonem stanovené podmínky, živnostenský úřad vám musí vydat oprávnění k jejich provozování.

 • Volná živnost – Pro získání oprávnění k provozování živnosti volné stačí splnit pouze všeobecné podmínky dané živnostenským zákonem (§ 6):
  • svéprávnost (v případě nezletilého lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování podnikání),
  • bezúhonnost.

Pokud zakládáte svou první živnost, zaplatíte při jejím zřízení na živnostenském úřadě 1.000, – Kč. Jste-li v živnostenském rejstříku vedeni již jako aktivní podnikatelé, potom svůj živnostenský list můžete rozšířit o další volné živnosti. Rozšíření o volnou živnost již není zpoplatněno.

 • Vázaná živnost – U tohoto druhu živnosti musíte, podobně jako u živnosti volné, v prvé řadě splnit všeobecné podmínky provozování živnosti. Pro získání oprávnění musíte navíc splnit ještě podmínku odborné způsobilosti v závislosti na konkrétním druhu živnosti. Způsobilost je možné doložit například následujícími způsoby:
 • osvědčením o odborné způsobilosti,
 • dokladem o dosaženém vzdělání,
 • osvědčením o rekvalifikaci,
 • praxí v oboru (např. pracovní smlouvou).
 • Řemeslná živnost – Stejně jako u předchozích druhů živností, i u živnosti řemeslné je nutné nejdříve splnit všeobecné podmínky provozování živnosti. Dle konkrétního druhu živnosti je dále třeba doložit odbornou způsobilost. Podmínky odborné způsobilosti ukládá § 21 živnostenského zákona a lze je splnit následujícími způsoby: 
 • dokladem o řádném ukončení vzdělání v příslušném oboru (stupeň vzdělání závisí na konkrétním druhu činnosti),
 • dokladem o uznání odborné kvalifikace v příslušném oboru.

Podmínky týkající se řemeslné živnosti je možné nahradit doložením dokumentů dle § 21 v oboru příbuzném, k tomu je však třeba splnit navíc podmínku jednoroční praxe v tomto oboru. U vysokoškolského vzdělání se praxe nevyžaduje. Doklad o dosaženém vzdělání můžete nahradit také řádným ukončením rekvalifikace, nicméně i zde budete potřebovat minimálně roční praxi v oboru. Poslední možností, jak splnit podmínku udělení živnostenského oprávnění je praxe v oboru v délce šesti let.

Živnosti koncesované:

Povahu živnosti koncesované lze nejlépe objasnit porovnáním s živností ohlašovací. Živnost ohlašovací můžete totiž vykonávat od okamžiku ohlášení na živnostenském úřadě. Během ohlášení neprobíhá žádné schvalovací řízení. Pokud splňujete zákonem stanovené podmínky, bude proveden zápis živnosti do živnostenského rejstříku a v podnikání vám už nic nebrání.

Naproti tomu na živnost koncesovanou není ze zákona právní nárok a k provozu takové živnosti je nutné mít povolení od státu – koncesi, která je udělena na základě správního řízení. Toto zvláštní oprávnění se vyžaduje u takových živností, které výrazně ovlivňují zdraví a životy lidí. Oprávnění k provozování živnosti Vám vznikne dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

K provozu této živnosti je třeba splnit následující podmínky:

 • všeobecné podmínky dle § 6 živnostenského zákona,
 • zvláštní podmínky pro konkrétní koncesovanou živnost,
 • další podmínky (např. podmínky dané zvláštními právními předpisy, podmínky dané orgánem státní správy, který má kompetenci se vyjádřit k udělení koncese).

Mezi činnosti, podléhající koncesi patří například provozování cestovní kanceláře, ostraha majetku a osob, výroba a úprava lihovin, nákup a prodej výbušnin, výroba a zpracování paliv, provoz silniční motorové dopravy a mnohé další. Kompletní seznam živností koncesovaných a podmínek k udělení povolení najdete v příloze č. 3 zákona.

O autorovi

0Shares

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít